top of page
BG1.2.jpg
Laptop2.png

שינויים גדולים
מתחילים בנתונים

הנתונים הכי חשובים בלחיצת כפתור - SEMI

BG2.jpg
Scroll

אנחנו יודעים שאכפת לך מהמוביליות החברתית-כלכלית בישראל. אחרת - לא היית כאן.
SEMI מרכזת עבורך את כל הנתונים החיוניים במקום אחד ומסייעת לשקף ולתחקר מוביליות חברתית-כלכלית בצורה האפקטיבית ביותר. 

BG3.jpg

כל הנתונים במקום אחד

לבחור, להשוות ולנתח נתונים מכלל

הרשויות המקומיות בארץ.

כל הרשויות המקומיות

Icon1.png

להתמקד, להעמיק ולהשוות בין
מבחר 
קבוצות אוכלוסייה בישראל.

מבחר קבוצות אוכלוסייה

Icon2.png

מחינוך והשכלה עד לדיגיטל ובריאות –
הנתונים הכי חשובים זמינים בלחיצה.

מגוון
מדדים

Icon3.png
BG4.jpg
Lern More

בעולם שבו רק 20% מהילדים לאימהות לא משכילות ישיגו השכלה גבוהה, ו-6% מהחברה החרדית יעלו מחמישון ההכנסה התחתון לחמישון ההכנסה העליון, מוביליות חברתית-כלכלית היא מטרת על. 


דמיינו עולם בו כל ילד וילדה יוכלו לחלום, לשאוף ולהגשים את עצמם. עולם שבו נקודת הפתיחה לא משנה דבר. עולם שבו מתקיים שוויון הזדמנויות ומעמדו של אדם בחברה מושפע מהבחירות והפעולות שהוא עושה עבור עצמו ומשפחתו, ולא לפי הרקע המשפחתי שלו או הסביבה שבה גדל. את המציאות הזאת ניתן לברוא. 

המשמעות של מוביליות היא יכולת תנועה. מוביליות חברתית-כלכלית מייצגת את כלל האפשרויות העומדות בפני אדם לממש את עצמו, את הפוטנציאל הטמון בו ואת סך שאיפותיו, ללא מחסומים בין-דוריים או גיאוגרפיים.

התפיסה הייחודית של ג'וינט-אשלים לקידום מוביליות חברתית-כלכלית

05

חמישה תחומי חיים

חינוך והשכלה, כלכלה, בריאות, דיגיטל ושייכות

ארבע קבוצות גיל

השנים המעצבות, שנות בית ספר, נעורים, בגרות צעירה

04

03

שלוש אוכלוסיות במיקוד

החברה החרדית, החברה הערבית והפריפריה הגאו-חברתית בישראל

שני מרחבי פעולה

פרט ואקו-סיסטם

02

01

אימפקט אחד

מוביליות חברתית-כלכלית בישראל

SEMI הוא פיתוח ישראלי ייחודי המאפשר להסתכל דרך המשקפיים שלנו על מוביליות חברתיות-כלכלית ולפעול יחד איתנו לשינוי חברתי משמעותי בישראל.

BG5.jpg

רוצה ללמוד עוד על מוביליות חברתית-כלכלית?

אנחנו כאן כדי לסייע לך בכל דרך

Icon4.png

איך מנבאים מוביליות חברתית-כלכלית

מגיל לידה עד 30?

Icon5.png

מה באמת יכול ליצור שינוי? יצרנו במיוחד עבורך מדריך מעשי מבוסס מחקר.

Icon6.png

כל מה שרצית לדעת על מוביליות חברתית-כלכלית ולא העזת לשאול.

bottom of page